Hämeen ELY-keskus / Yleistiedoksianto – ruoppaus yhteisellä vesialueella 86-410-876-1

20.9.2022 Ympäristövalvonta

Asia
Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus haitan poistamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella. Ruoppaus yhteisellä vesialueella 86-410-876-1, Puujoki, Hausjärvi.

Tämä tiedoksianto pidetään yleisesti nähtävillä 20.9. – 27.10.2022.