Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/37284/2021

19.9.2022 Ympäristövalvonta

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

 

Hakija           Fortum Waste Solutions Oy

Dnro             ESAVI/37284/2021

Päätösnro   267/2022

Lue myös