Ilmoitus YVA-kuulutuksesta, Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke

5.12.2022 Ympäristövalvonta

Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä voimajohtohanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus
(Alajärvi, Soini, Ähtäri, Saarijärvi, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala
ja Hausjärvi)

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee voimajohtohanketta välillä Alajärvi-Hikiä. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta.

Arviointiselostus ja kuulutus nähtävillä
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen ja kuulutuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella 5.12.2022.

Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 5.12.2022 – 3.2.2023.

– Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla: https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi

– Ympäristöhallinnon verkkosivulla: http://www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA

Arviointiselostuksesta on paperinen versio tutustumista varten nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla aukiolojen mukaan osoitteessa:
Hausjärven kunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lisätiedot
Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lue myös