Kaavan vireilletulo ja luonnosaineisto nähtäville

8.11.2023 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
KAAVAN VIREILLETULO JA LUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ

Hausjärven kunnanhallitus on 30.10.2023 § 161 päättänyt asettaa MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti Keskustien asemakaavamuutosluonnoksen julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutos koskee Oitin kylän korttelin 110 tonttia 7 ja siihen liittyvää lähivirkistysaluetta sekä yleisen tien aluetta. Tavoitteena on parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja muuttaa Keskustie katualueeksi.

 

Luonnosaineistot ovat julkisesti nähtävillä 8.11.‐8.12.2023 Hausjärven kunnanvirastolla. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi

Luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi

Lisätiedot kaavoittaja Pekka Säteri p. 019 758 6560

 

8.11.2023
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Lue myös