Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaava, luonnos III nähtäville

1.7.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN LUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ, KUULOJA

Hausjärven kunnanhallitus on 10.6.2024 § 124 päättänyt asettaa MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti Kuulojan itäisen teollisuusalueen asemakaavaluonnos III:n julkisesti nähtäville. Asemakaava koskee Karhin ja Lavinnon kylän kiinteistöjä 86-406-4-28 ja 86-408-3-55 sekä osaa kiinteistöistä 86-408-6-18, 86-408-6-32 ja 86-406-4-26. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa Kuulojan osayleiskaavaan perustuva teollisuus- ja toimitila-alue.

Luonnosaineisto on julkisesti nähtävillä 1.7. ‐ 2.9.2024 Hausjärven kunnanvirastolla ja viraston sulkuaikana (20.6.‐2.8.2024) Oitin kirjastossa. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi.

Luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.

Lisätiedot kaavoittaja Pekka Säteri p. 019 758 6560

30.6.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS