Kuulutus kunnan maa-ainestaksan tarkistamista koskevasta päätöksestä

15.11.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Maa-ainestaksan hyväksyminen ja voimaantulo

Hausjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.11.2023 121 § hyväksynyt tarkistetun maa-ainestaksan.

Maa-ainestaksa astuu voimaan 1.1.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja se korvaa aiemman (kvalt 19.12.2006 § 139) 1.1.2007 voimaan tulleen taksan.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 15.11. – 22.12.2023 välisen ajan Hausjärven kunnan verkkosivuilla (https://hausjarvi.fi/). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätösote ja valitusosoitus

Maa-ainestaksa

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 22.12.2023.

 

15.11.2023

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO

Lue myös