Kuulutus meluilmoituksesta: Life-leiri -tapahtuma

13.6.2022 Ympäristövalvonta

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Ryttylässä Kansanlähetysopistolla (os. Opistotie 1-6) 30.7. – 7.8.2022 järjestettävää Life-leiriä.

Tapahtuma-aikana alueella soitetaan musiikkia ja pidetään puheita lauantaina 30.7. klo 14.00-22.30, sunnuntaina 31.7. klo 10.00-22.00, maanantaista perjantaihin 1.-5.8. klo 9.00-23.00, lauantaina 6.8. klo 9.00-23.30 ja sunnuntaina 7.8. klo 9.00-16.00, josta saattaa aiheutua melua. Iso osa leirin ohjelmasta tapahtuu Monitoimisalissa, josta ei aiheudu meluhaittaa ulkopuolisille.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 10. – 27.6.2022 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 27.6.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri:

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Read also