Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118§), Trial-ajokilpailu, Puujaa

23.5.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella (os. Puujaanlenkki 120) 1.7.2023 järjestettävää Trial-kilpailua.

Tapahtuma-aika on lauantaina 1.7. klo 8.00 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 70 trialmoottoripyörää ja mopoa.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 23.5. – 13.6.2023 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 13.6.2023 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 23.5.2023

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös