Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Life-leiri – tapahtuma, Ryttylä

7.5.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Ryttylässä Kansanlähetysopistolla (os. Opistotie 1-6) 21. – 28.7.2024 järjestettävää Life-leiriä.

Tapahtuma-aikana alueella soitetaan musiikkia ja pidetään puheita. Ilmoituksen mukaiset toiminta-ajat ovat sunnuntaina 21.7. klo 9.30-23.00, maanantaista perjantaihin 22.-26.7. klo 9.00-23.15, lauantaina 27.7. klo 9.00-00.00 ja sunnuntaina 28.7. klo 9.00-15.00, josta saattaa aiheutua melua. Äänentoistolaitteet sijoittuvat alueella ”Puimala”- ja ”Mönönen”-rakennuksiin sekä tilapäisesti beachvalley-kentälle.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 7.5. – 28.5.2024 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat jättää asiaan kirjallisen muistutuksen. Myös muut henkilöt ja yhteisöt voivat jättää ilmoituksen johdosta kirjallisen mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen ymparisto@hausjarvi.fi tai postitse osoitteella Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 28.5.2024 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 7.5.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös