Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Life-leiri – tapahtuma, Ryttylä

17.5.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Ryttylässä Kansanlähetysopistolla (os. Opistotie 1-6) 29.7. – 6.8.2023 järjestettävää Life-leiriä.

Tapahtuma-aikana alueella soitetaan musiikkia ja pidetään puheita. Ilmoituksen mukaiset toiminta-ajat ovat lauantaina 29.7. klo 14.00-22.30, sunnuntaina 30.7. klo 10.00-23.00, maanantaista perjantaihin 31.7-4.8. klo 9.00-23.15, lauantaina 5.8. klo 9.00-00.00 ja sunnuntaina 6.8. klo 9.00-16.00, josta saattaa aiheutua melua. Äänentoistolaitteet sijoittuvat alueella ”Puimala”- ja ”Mönönen”-rakennuksiin, tilapäisesti beachvalley-kentälle.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 17.5. – 5.6.2023 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 5.6.2023 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

17.5.2023

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös