Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, jätteen hyödyntäminen, Piuhakiinteistöt Oy ja Oitin Koskula Oy, Oitti

16.3.2023 Ympäristövalvonta

ASIA: Piuhakiinteistöt Oy:n ja Oitin Koskula Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus.

ASIANUMERO: D/113/11.01.00.00/2022

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Asfalttijätteen hyödyntäminen pohjavesialueella kiinteistöillä 086-410-7-105 (os. Vaahteratie 4A) ja 086-410-7-143 (os. Vaahteratie 4B), jotka sijaitsevat Hausjärven kunnan Oitin taajama-alueella.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lupaa haetaan asfalttirouheen hyödyntämiseen kiinteistöjen piha-alueilla pintakerrosten kunnostamiseksi ja alueiden pölynsidonnassa. Alueilla hyödynnetty määrä on yhteensä 56 m3. Toiminta sijoittuu Oitin (0408601) 1-luokan pohjavesialueelle.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusajan nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla (www.hausjarvi.fi) ja aukioloaikoina kunnanvirastolla (os. Keskustie 2-4, 12100 Oitti).

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan 24.4.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen ymparisto@hausjarvi.fi tai osoitteella Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hausjärven kunnan verkkosivuilla 16.3.-24.4.2023 välisen ajan.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

LISÄTIETOJA: ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561

Hausjärvellä 16.3.2023
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lue myös