Kuulutus ympäristöluvan raukeamisesta

13.6.2022 Ympäristövalvonta

Hausjärven kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 1.6.2022 (§ 41) päättänyt, että eläinsuojan toiminnalle tilalla 086-418-6-23 (os. Rajakalliontie 121) myönnetty ympäristölupa (ympla 3.9.2014 §72) raukeaa.

Tämä kuulutus päätösasiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä 9.6. – 18.7.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 VAASA tai sähköpostilla vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 18.7.2022

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri:

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Read also