Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

21.2.2023 Ympäristövalvonta

Asia

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely.

Ympäristösihteeri on tehnyt 21.2.2023 viranhaltijapäätöksen (2/2023) ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 21.2. – 30.3.2023 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa

Viranhaltijapäätökset (linkki)

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 30.3.2023.

Lisätietoja päätöksestä antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Aino Nuutinen

Ympäristösuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Paikalla joka toinen viikko ma-ke, parillisina viikkoina

Hausjärvellä 21.2.2023

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös