Päätös meluilmoituksesta, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Kansanlähetyspäivät

20.6.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristösihteeri on 20.6.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen (11/2022) Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 1.-3.7.2022 järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä Ryttylän Lähetyskeskuksen alueella (os. Opistotie 1-6).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 20.6. – 27.7.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä alla olevasta linkistä:

Viranhaltijapäätökset

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 27.7.2022.

Lisätietoja antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 20.6.2022

Read also