Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Riihimäen Enduroseura ry, Oitti, Syvänoja, Puujaa

31.5.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 31.5.2024 tehnyt viranhaltijapäätöksen (4/2024) Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 15.6.2024 järjestettävää Endurokilpailua Hausjärven kunnan alueella (kilpailukeskus, os. Koulunraitti 5).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 31.5. – 8.7.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä:

Viranhaltijapäätöshaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 8.7.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

31.5.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI