Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Kansanlähetyspäivät, Ryttylä

25.6.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 25.6.2024 tehnyt viranhaltijapäätöksen (7/2024) Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 5. – 7.7.2024 järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä Ryttylän Kansanlähetysopiston alueella (os. Opistotie 1-6).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 25.6. – 1.8.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä:
Viranhaltijapäätöshaku (linkki)

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 1.8.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 25.6.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös