Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Life-leiri, Ryttylä

7.6.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 7.6.2024 tehnyt viranhaltijapäätöksen (5/2024) Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 21. – 28.7.2024 järjestettävää Life-leiriä Ryttylän Kansanlähetysopiston alueella (os. Opistotie 1-6).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 7.6. – 15.7.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä:
Viranhaltijapäätöshaku (linkki)

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 15.7.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 7.6.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI