Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Tanssitapahtuma Ryttylässä

27.6.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 27.6.2024 tehnyt viranhaltijapäätöksen (8/2024) Tauno Långströmin ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Ryttylässä osoitteessa Vanha Kylätie 20 10.8.2024 järjestettävää tanssitapahtumaa.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 27.6. – 5.8.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 5.8.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 27.6.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös