Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Ylöjärven Rauhanyhdistys ry, Maitoisten Juhannusseurat

11.6.2024 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 11.6.2024 tehnyt viranhaltijapäätöksen (6/2024) Ylöjärven Rauhanyhdistys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 21. – 22.6.2024 järjestettävää Maitoisten juhannusseurat-tapahtumaa Hausjärvellä Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 11.6. – 18.7.2024 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä:
Viranhaltijapäätökset (linkki)

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 18.7.2024.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

Hausjärvellä 11.6.2024

YMPÄRISTÖSIHTEERI