Vuoden 2023 eduskuntavaalit Hausjärven kunnassa

27.2.2023 eduskuntavaalit

Varsinainen vaalipäivä

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä
klo 9.00-20.00.

Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, jotka ovat
– Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
– Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
– Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
– Äänestysalue 004 Ryttylä äänestyspaikkana Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä

Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma
äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi-fi -viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti
Viestit-palveluun.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 22.-28.3.2023.
Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
ke-pe 22.-24.3.2023 klo 12.00-18.00
la-su 25.-26.3.2023 klo 10.00-14.00
ma-ti 27.-28.3.2023 klo 12.00-18.00
Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä
ma-ti 27.-28.3.2023 klo 14.00-18.00
Kirjastoauto
ke 22.3.2023 klo 13.00-14.00 Hausjärven Lukio (Lukiotie 7, Oitti)
ke 22.3.2023 klo 15.00-17.00 Kirkon parkkialue (Alitie, Kirkonkylä)
ke 22.3.2023 klo 18.00-20.00 Eskon koulun linja-autopysäkki (Hikiäntie 223, Hikiä)
to 23.3.2023 klo 15.00-17.00 Kuru, Maisalan seuratalo (Kuruntie 483, Hikiä)
to 23.3.2023 klo 18.00-20.00 Vantaa/Erkylä, Suonummen maja (Erkyläntie 399, Riihimäki)
pe 24.3.2023 klo 15.00-17.00 Puujaa, Lahtisen vahavalimo (Puujaanlenkki 420, Oitti)
pe 24.3.2023 klo 18.00-20.00 Kara, Karan koulu (Hausjärventie 1881, Turkhauta)
ma 27.3.2023 klo 15.00-17.00 Monni, Karpalotien ja Rahkosentien risteys (Karpalotie)
ma 27.3.2023 klo 18.00-20.00 Monni, Päivähoito Satumaa (Monninlinja 202, Hyvinkää)
ti 28.3.2023 klo 15.00-17.00 Haminankylä, Mommilan kyläpuoti (Kordelinintie 64, Hietoinen)
ti 28.3.2023 klo 18.00-20.00 Mommila, Mommilan seisake (Mommilanraitti)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 22.-28.3.2023. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan
keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4,
12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 7586505 ma-pe klo
9.00-15.00 alkaen 13.3.2023. Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö.
Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa
lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse asianomaiselle tai
hänen edustajalleen.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen
henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilötodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta
maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Hausjärvellä 21.2.2023
HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA HAUSJÄRVEN KUNNASSA

Vaalimainoskehikot asetetaan Oitin, Ryttylän, Hikiän ja Monnin taajamiin. Vaalimainospaikat määräytyvät
samassa järjestyksessä kuin yhdistelmässä oleva järjestys. Kunnan vaalimainospaikat ovat maksuttomia.

Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan alueella siten, että ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Erityisesti tulee
huomioida liikennemerkkien havainnoitavuus, liikenneturvallisuus ja näkyvyys risteysalueilla.
Liikenneturvallisuuden osalta asiaa valvoo poliisi. Vaalimainoksen kiinnittäminen muuhun kuin omistamaansa
kohteeseen on saatava maanomistajan lupa.

Vaalimainoskehikot poistetaan vaaleja seuraavan viikon loppuun mennessä.

Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai
jukka.heikkila@hausjarvi.fi

Hausjärvellä 14.2.2023
HAUSJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA