Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Hämäläis-osakunta, Oitti

5.8.2022 Ympäristövalvonta

Hämäläis-osakunta on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Oitissa lähellä Pursijärveä (os. Rantahaantie 83) 20.8.2022 järjestettävää musiikkitapahtumaa. Tapahtuma-aika on lauantaina 20.8. klo 15.00-23.00, jonka aikana ympäristöön saattaa kantautua häiritsevää melua.

Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven kunnan verkkosivuilla 5.8. – 15.8.2022 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI tai ymparisto@hausjarvi.fi. Muistutus tulee jättää 15.8.2022 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja antaa:

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 5.8.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Read also