Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

25.1.2023 Ympäristövalvonta

Asia

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely.

Ympäristösihteeri on tehnyt 25.1.2023 viranhaltijapäätöksen (1/2023) ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 25.1. – 3.3.2023 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä:

Viranhaltijapäätökset (linkki)

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 3.3.2023.

Lisätietoja päätöksestä antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 25.1.2023

 

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös