Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

18.11.2022 Ympäristövalvonta

Asia

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely.

Ympäristösihteeri on tehnyt 18.11.2022 viranhaltijapäätöksen (19/2022) ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaisesta velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 18.11. – 26.12.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset (linkki)

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 26.12.2022.

Lisätietoja päätöksestä antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 18.11.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös