Päätös meluilmoituksesta, Hämäläis-osakunta, Oitti

16.8.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristösihteeri on 16.8.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen (16/2022) Hämäläis-osakunnan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Oitissa 20.8.2022 järjestettävää musiikkitapahtumaa (os. Rantahaantie 83).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 16.8. – 22.9.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä: Viranhaltijapäätöshaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 22.9.2022.

Lisätietoja antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 16.8.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös