Päätös meluilmoituksesta, Hyvinkään Konekerho ry, Erkylänlukot

8.8.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristösihteeri on 8.8.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen (14/2022) Hyvinkään Konekerho ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 27.-28.8.2022 järjestettävää vanhojen moottoripyörien ja mopojen näytösajoa Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 8.8. – 14.9.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä: Viranhaltijapäätöshaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 14.9.2022.

Lisätietoja antaa

 

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 8.8.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Read also