Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry, Puujaa

11.8.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristösihteeri on 11.8.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen (15/2022) Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 20.8.2022 järjestettävää Trial-kilpailua Puujaan alueella kiinteistöllä 86-411-1-62 (os. Puujaanlenkki 120).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 11.8. – 19.9.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä: Viranhaltijapäätöshaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 19.9.2022.

Lisätietoja antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 11.8.2022

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös