Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry, Karhi

4.8.2022 Ympäristövalvonta

Ympäristösihteeri on 4.8.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen (13/2022) Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 6.8.2022 järjestettävää Enduro-kilpailua Karhin alueella (os. Karkausmäentie 63).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.8. – 12.9.2022 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä: Viranhaltijapäätöshaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 12.9.2022.

Lisätietoja antaa

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvellä 4.8.2022

 

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Read also