Pajatien eteläpään asemakaavamuutos, Ryttylä

Tavoitteena on uusien rakennuspaikkojen saaminen Ryttylän koulun läheisyyteen, jatkaa Punkanjoen varteen osoitettua ulkoilureittiä ja muuttaa yksityistie katualueeksi.

Suunnittelualueen rajaus