Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, Oitti, Torhola

Kaavamuutoksen tavoitteena on osittain kumota Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaava vuodelta 2010. Kaavamuutoksen laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta.

Suunnittelualueen rajaus

  • Hausjärven kunnanhallitus on päätöksellään 30.1.2023 / § 17 hyväksynyt kaavan laatijan antamat vastineet jätettyihin lausuntoihin ja asettanut Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.