Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka.