Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava

Osayleiskaavalle asetetut tavoitteet ovat muuttuneet ja kaava asetettiin uudelleen luonnoksena nähtäville.