Koulunuorisotyö

Nuoriso-ohjaajat työskentelevät jokaisella Hausjärven koululla viikoittain. Koulutyöskentelyn kulmakivinä ovat aito kohtaaminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden parantaminen.

Koulunuorisotyö sisältää arjen kohtaamisten lisäksi mm. luokkien ja pienryhmien ryhmäytyksiä, välituntitoimintaa sekä erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämistä yhdessä koulujen kanssa. Teemme myös yhteistyötä kuraattorien, seurakunnan nuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.

Voit ottaa yhteyttä kouluilla työskenteleviin nuoriso-ohjaajiin tarvittaessa myös Wilman kautta.

Alakoulut

Nuoriso-ohjaaja Fanny Lasala on tavoitettavissa jokaisella alakoululla yhtenä päivänä viikossa.

Maanantai: Ryttylän koulu
Tiistai: Monnin koulu
Keskiviikko: Oitin koulu
Torstai: Eskon koulu

 

Yläkoulu ja lukio

Yläkoululla ja lukiolla nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen on tavattavissa tiistaisin ja torstaisin. Tiistaisin päivään sisältyy mm. välituntitoiminnan järjestämistä yhteistyössä Seurakunnan nuorisotyön kanssa ja torstaisin taas yhteistyötä tehdään etsivän nuorisotyön kanssa lukiolaiskahvien merkeissä.