Koulunuorisotyö

Nuoriso-ohjaajaa työskentee jokaisella Hausjärven koululla viikoittain. Koulutyöskentelyn kulmakivinä ovat aito kohtaaminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden parantaminen.

Koulunuorisotyö sisältää arjen kohtaamisten lisäksi mm. luokkien ja pienryhmien ryhmäytyksiä, välituntitoimintaa sekä erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämistä yhdessä koulujen kanssa. Teemme myös yhteistyötä kuraattorien, seurakunnan nuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.

Alakoulut

Syyskuun ajan nuoriso-ohjaaja käy pitämässä jokaisella alakoululla yhden välitunnin viikossa.

Yläkoulu ja lukio

Yläkoululla ja lukiolla nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen on tavattavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin välituntitoiminnan merkeissä.
Lisäksi torstaisin  yhteistyötä tehdään etsivän nuorisotyön kanssa lukiolaiskahvien merkeissä.