Ikäihmisten asumispalvelut

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule kotihoidon palvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasumista järjestetään ei-ympärivuorokautisena, jolloin asumisyksikön henkilökunta on apuna aamusta iltaan, mutta ei öisin. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoivapalvelua.

Ei-ympärivuorokautinen asumispalvelu

Ei-ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaa Hausjärven alueella Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti Oitissa. Seniorikoti vastaa itse asukasvalinnoistaan ja sinne hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan yksikköön. Hausjärven kunta voi myöntää Seniorikotiin palvelutalon palvelusetelin kriteerien täyttyessä. Palvelutalon palveluseteliä haetaan vanhuspalveluvastaavalta.

Fannyn Tupa ry:n Seniorikoti, Kuusitie 18D, 12100 Oitti, p. 040 061 2918.

Pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu

Pitkäaikaiseen tehostettuun asumispalveluun haetaan ottamalla yhteyttä vanhuspalveluvastaavaan, joka lähettää hakemuksen tai täyttää sen yhdessä hakijan/omaisen kanssa. Vanhuspalveluvastaavalta saa lisätietoja pitkäaikaisen asumispalvelun myöntämisen kriteereistä. Pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua tarjoavat Hausjärvellä kunnan omat yksiköt Koivumäki ja Helmikoti Oitissa Lehtimajoilla sekä  Lasihelmi Ryttylässä. Asumispalveluissa on tavoitteena toteuttaa laadukasta hoivaa ja hoitoa sekä mahdollistaa asukkaille mielekäs arki.

Lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu

Lyhytaikaista asumispalvelua annetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä Helmikodissa ja Koivumäessä. Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa kuntoutus- ja arviointijaksolle ja kriisipaikoille tulevien asukkaiden palvelua. Palvelu sisältää intensiivistä asiakkaan jatkohoidon suunnittelua, kuntoutusta ja arviointia. Lyhytaikaista asumispalvelua on myös säännölliset tai määräaikaiset ennalta sovitut intervallijaksot omaishoidettaville tai muille kotona asuville kotona asumisen ja omaishoitajan jaksamisen tueksi.

Koivumäki

Vanhusten tehostettu asumispalveluyksikkö (43 paikkaa, sis. 4 intervallipaikkaa)

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Helmikoti

Vanhusten tehostettu asumispalveluyksikkö, 12 pitkäaikaispaikkaa + 4 lyhytaikaispaikkaa

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Saija Friman

Asumispalveluiden palveluesimies / Helmikodin asumispalvelut

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Lasihelmi

Muistisairaiden tehostettu asumispalveluyksikkö, 20 asukaspaikkaa

Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä

Marianne Hymylä

Asumispalveluiden palveluesimies / Dementiakoti Lasihelmi

Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä

Sosiaalihuollon asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista.

Asiakasmaksua alennetaan pääsääntöisesti sosiaalihuollon tulosidonnaisista asiakasmaksuista. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi kotihoidon ja tehostetunpalveluasumisen maksut. Voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä hakemuslomakkeella, joka löytyy lomakkeista tai vapaa muotoisella hakemuksella. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan sekä varallisuuteen. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot sekä varallisuus.

Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voida myöntää alennusta, koska asiakasmaksujen kohtuullistamista koskeva sääntely ei koske palveluseteliä.

Tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä maksunalennuksista lisätietoja antaa

Toimistosihteeri / sosiaalipalvelut

Lisätietoja ikäihmisten asumispalveluista antaa

Riikka Sakki

Vanhuspalvelupäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti