Tukipalvelut

Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Tukipalveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää palveluohjauksesta.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin kuljetettavia aterioita. Palvelu voidaan myöntää asiakkaalle kotihoidon tukipalveluna, jos asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa eikä asiakas pysty itsenäisesti kulkemaan ruokailupaikkoihin. Asiakas saattaa myös tarvita ohjausta, valvontaa ruokailussa tai ravitsemustilan seurantaa.

Intervallihoito

Intervallihoito on tarkoitettu pääasiassa omaishoidon tuen asiakkaille tai sellaisille henkilöille, joiden omaiset osallistuvat henkilön hoitoon runsaasti. Intervallihoitoa voidaan järjestää myös kotihoidon tueksi.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu tarkoittaa, että asiakas tilaa kauppatavarat kotihoidon työntekijän välityksellä. Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Kauppapalvelun saaminen edellyttää sitä, ettei asiakas itse pääse kauppaan eivätkä asiakkaan läheiset voi hoitaa kauppa-asioita hänen puolestaan. Kauppapalvelu edellyttää tiliasiakkuutta (Ryttylässä K-markettiin ja muualla Oitin S-markettiin).

Päivätoiminta

Päivätoimintaa voidaan myöntää asiakkaalle, jos hänellä on tarve sosiaaliseen kuntoutukseen ja virkistykseen. Päivätoiminnalla voidaan myös tukea omaistaan hoitavan henkilön jaksamista tarjoamalla vapaapäivä hoitotyöstä.

Oitin päivätoiminta (Lehtimajat)

Ryttylän dementiapäivätoiminta (Lasihelmi)

Lasihelmen muistiyksikössä järjestettävän dementiapäivätoiminnan tavoite on tukea muistisairaan omaishoitajan jaksamista tarjoamalla omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä. Muistisairaan voi tuoda sovitusti Lasihelmeen arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Dementiapäivätoimintaan ei järjestetä kuljetusta.

Saunapalvelu

Saunapalvelussa asiakas käy avustettuna saunassa kunnan osoittamassa paikassa. Häntä avustetaan peseytymisessä ja hoitaja seuraa ihon kuntoa. Palveluun kuuluu tarvittaessa kuljetus. Saunapalvelua voidaan myöntää esimerkiksi kodin puutteellisten pesutilojen tai runsaan avuntarpeen takia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan iäkkään Hausjärveläisen omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Kuljetuspalvelu ei ole tarkoitettu terveydenhuollon asiointimatkoihin, joihin on mahdollista hyödyntää Kelan matkakorvausta. Kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen palvelu, jota myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/ kalenterikuukausi.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteita ovat mm.:

  1. hakijalla on vamman/sairauden johdosta pitkäaikaisesti vaikeuksia liikkumisessa
  2. hakija ei pysty käyttämään julkista liikennettä tai kunnan palvelulinjaa
  3. hakijan taloudessa ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön
  4. jolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taksin käyttöön, tulo- ja varallisuusraja:

– Bruttokuukausitulot yksin asuvalla enintään 1410 € ja kahden henkilön taloudessa bruttokuukausitulot enintään 2355 €. Tuloina ei huomioida asumistukea ja eläkkeen saajan hoitotukea.

– Hakijatalouden varallisuusraja on 6000€. Varallisuutena ei huomioida hakijan asumiskäytössä olevaa vakituista asuntoa.

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelimella ja –rannekkeella asiakas voi kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilansa vuoksi. Turvaranneketta painettuaan turvapuhelimesta kysellään asiakkaan vointia ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkistamaan asiakkaan kotiin hänen terveydentilansa.

Lisätietoja

Hausjärvellä ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinaika on ma-pe klo 9.00 – 10.00. Molemmista numeroista opastetaan kaikissa asiakasohjaukseen liittyvissä asioissa. Puhelinajan ulkopuolella soittaessasi jätä viesti vastaajaan, jossa kerrot yhteystietosi ja asiasi. Kontaktoimme viimeistään seuraavana arkipäivänä takaisin.

Kaisa Kantanen

Palveluohjaaja

Ikääntyneiden asiakasohjauksen puhelinaika ma-pe klo 9 – 10. Puhelinajan ulkopuolella soittaessasi jätä viesti vastaajaan, jossa kerrot yhteystietosi ja asiasi. Kontaktoimme viimeistään seuraavana arkipäivänä takaisin.