Organisaatio ja päätöksenteko

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin. Hausjärven kunnanvaltuusto koostuu 29 valtuutetusta, jotka valitaan joka neljäs vuosi kuntavaaleissa. Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestäminen. Kunnanvaltuusto asettaa myös keskusvaalilautakunnan, jonka tehtävänä on huolehtia vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen, joka koostuu 9 jäsenestä. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja vastata kunnan hallinnosta sekä huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Hausjärvellä toimii myös seuraavat lautakunnat, toimikunnat ja jaostot:

  • Keskusvaalilautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Perusturvalautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Ympäristölautakunta
  • Elinvoimatoimikunta
  • Kehittämistoimikunta
  • Henkilöstöjaosto

Kunnan johtoryhmä

Pekka Määttänen

Kunnanjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Joonas Riihimäki

Sivistysjohtaja

Jouni Mattsson

Tekninen johtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Teija Suorsa-Salonen

perusturvajohtaja