Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut tukevat niin yksilöitä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita.
 • Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tutkimuksia, terapeuttista tukea ja sovittelua ja mietitään ongelmiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa aina perheen luvalla.

  Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolan työntekijöinä on psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja tarvittaessa lastenpsykiatri.

  Ota yhteyttä, kun

  • haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta ja kehityksestä
  • lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa
  • lapsi on liian levoton tai arka
  • perheessä on isoja äkillisiä muutoksia
  • perheenjäsenillä on keskinäisiä ristiriitoja
  • vanhemmat harkitsevat eroa ja eroon liittyvät asiat huolestuttavat
  • omat voimat vanhempana eivät tunnu riittävän.

  Ajanvaraus

  Uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittamalla p. 050 500 1988. Vastaamme soittopyyntöön heti, kun se on mahdollista.

   

 • Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

  Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

  Palvelua myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna alle 3kk jonka aikana/jälkeen palvelun tarve arvioidaan uudelleen.

  Palvelu on perheille maksullista. Pidempiaikaisessa palvelussa (yli 3kk) maksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

  Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

  • lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
  • välttämätön kodinhoitoapu (ruoan laitto, pyykinpesu, välttämätön ja ylläpitosiivous)
  • vanhemmuuden tukeminen
  • arkirutiinien hallinnassa tukeminen
  • perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa
  • työskentelyssä korostuu ennaltaehkäisevyys

  Kotipalvelua ei anneta

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
  • pitkäkestoiseen, päivittäiseen lapsen hoitoon
  • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastusten vuoksi
  • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
  • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
 • Lounatuulen perhetyö on Hausjärven lapsiperhepalveluiden ennaltaehkäisevä perhetyön muoto alle kouluikäisten lasten perheille. Lounatuulen perhetyötä tarjotaan neuvolasta kaikille vauvaperheille. Tarkoituksena on keskustellen, kuunnellen, ja kannustaen tukea vanhemmuutta ja vahvistaa perheen omia voimavaroja. Toiminta on perheille maksutonta ja lyhytkestoista.

Yhteydenotot Lounatuulen perhetyöhön neuvolan terveydenhoitajan kautta tai suoraan alla olevalle perhetyöntekijälle.

Kirsi Åberg

Perhetyöntekijä

 • Nuortentalo Nupin palvelut ovat tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita tarjotaan Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntalaisille. Työskentelyotteemme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

  Pyrimme ohjauksen, neuvonnan ja kuntouttavan työskentelyn kautta tukemaan nuoria ja heidän perheitään. Työryhmämme on moniammatillinen ja työskentelemme paljon myös muiden toimijoiden kanssa.

  Nuortentalo Nupin palveluita ovat:

  • Matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit (asiakkaan omalla yhteydenotolla).
  • Työparius ja konsultaatiokäynnit toisten toimijoiden kanssa sekä
  • Kuntouttavan psykososiaalisen työskentelyn jaksot.
  • Nuortentalo Nuppiin tullaan lapsiperheiden palveluohjauksen kautta (pl. matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit). Lapsiperheiden palveluohjaus arkisin klo 8–16 p. 050 401 6502
 • Oma Hämeen Hausjärven lapsiperhepalvelun ja seurakunnan maksuton Lapsiparkki perjantaisin vuoroviikoin Ryttylässä, osoitteessa Kirkkotie 7 ja Oitissa (Oitin seurakuntatalo Sykärintori 4, Oitti)  9-12 (voit tuoda koko ajaksi tai vain osaksi aikaa).

  Huomioi seuraavat asiat:

  yli 1-vuotiaille
  enintään 10 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä
  ilmoittautuminen viimeistään edeltävänä torstaina klo 12.00  mennessä sähköisesti alla olevalla lomakkeella
  jokaiselle hoitokerralle ilmoittaudutaan erikseen
  huoltaja huolehtii lapsen tarvitsemat juomat, eväät, vaipat  ja vaihtovaatteet mukaan. Eväät mielellään ei-lämmitettäviä, valmiiksi pilkottuja ja nimikoidut rasiat tai astiat mukaan.
  Ilmoittaudu tästä linkistä

  Ilmoittautuminen aukeaa ma ja sulkeutuu to klo 12. Ilmoittautuminen koskee aina kyseisen viikon kertaa.

   

  Toimintakalenteri:

  25.8. Ryttylä
  1.9. Oitti
  8.9. Ryttylä
  15.9. Oitti
  22.9. Ryttylä
  29.9. Oitti
  6.10. Ryttylä
  13.10. Oitti
  vko 42 syysloma, ei lapsiparkkia
  27.10. Ryttylä
  3.11. Oitti
  10.11. Ryttylä
  17.11. Oitti
  24.11. Ryttylä
  1.12. Oitti
  8.12. Ryttylä
  Lisätietoja voit kysyä perhetyöntekijä 050 360 8105 tai kotipalvelun perhetyöntekijä 040 330 6670

 • Tukihenkilöhakuun  ilmoittautuminen:

  https://link.webropolsurveys.com/S/DA2BCE5790331CE0

   

 • Nepsy-oireisten lasten vanhempien tukiryhmä

  Onko perheessäsi neuropsykiatrisesti oireileva lapsi?

  Lapsella saattaa olla käytöksen, oppimisen, unen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluja, ahdistus/pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

  Usein ympäristö näkee vain ei-toivotun, tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen, kuten levottomuuden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden. Lapsen käytös voi liittyä tarkkaavuushäiriöihin (add, adhd), autisminkirjoon, touretteen tai kielenkehityksen hankaluuksiin.

  Lapsen haasteet eivät tietenkään koske vain lasta, vaan koko perhe tarvitsee tukea.  Lapsen haastava käytös, kouluvaikeudet ja sopivan avun löytämisen vaikeus ym. vievät paljon vanhempien voimavaroja!

  Hausjärven lapsiperhepalveluiden ryhmä jatkaa toimintaansa taas syksyllä 2022. Ilmoittautumislinkki ja aikataulut tulevat tälle sivulle myöhemmin. Olet tervetullut vanhempana lataamaan akkuja nepsyoireisten lasten vanhempien tukiryhmään.  Ryhmässä on tarjolla vertaistukea sekä keinoja selvitä arjesta. Lapsella ei tarvitse olla diagnooseja, riittää, jos olet miettinyt lapsella olevan kuvatun laisia haasteita. Mukaan voit tulla niille kerroille, joille pääset tai kaikille kerroille. Ryhmä kokoontuu ilta-aikaan. Ryhmän kokoontumiset pyritään pitämään kasvokkain, mutta koronatilanteen mukaan mahdollista on jatkaa myös etätapaamisina.

Lisätietoja kaikista Hausjärven kunnan psykososiaalisista palveluista antaa vastaava sosiaaliohjaaja.

Vastaava sosiaaliohjaaja

ma, ke, pe klo 12-13