Ikäihmisten palvelut

Hausjärven kunnassa sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa kunnan perusturvatoimi ja perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä. Näiltä sivuilta löydät tietoa perusturvan palveluista.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule kotihoidon palvelujen turvin toimeen kotona.

Ikäihmisten palveluohjauksessa neuvotaan Hausjärven alueen ikääntyneiden palveluista. Palveluohjauksesta voi pyytää palvelutarpeen arviointia.

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Omaishoidon tuki on vammaisen/pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava palkkio.

Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Tukipalveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Hausjärven vanhusneuvosto on kunnanhallituksen asettama vanhusten, vanhusjärjestöjen ja vanhustyötä tekevien yhteistyöelin.

Riikka Sakki

Vanhuspalvelupäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Saija Friman

Asumispalveluiden palveluesimies / Helmikodin asumispalvelut

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Marianne Hymylä

Asumispalveluiden palveluesimies / Dementiakoti Lasihelmi

Urheilukentäntie 6-8, 12310 Ryttylä

Kati Kymäläinen

Asumispalveluiden palveluesimies / Koivumäen asumispalvelut

Kuusitie 10-18, 12100 Oitti

Leena Ollila

Kotihoidon palveluesimies

Minna Pihlajamäki

Asumispalveluiden palveluohjaaja / asumispalveluhakemukset, lyhytaikaishoito ja muistineuvonta