Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut järjestetään Kanta-Hämeen perheoikeudellisessa yksikössä, joka tarjoaa palveluja Kanta-Hämeen alueella asuville. Yksikkö palvelee seuraavissa asioissa:

  • Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen (siltä osin, kun sitä ei tehdä neuvolassa)
  • Äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen
  • Lapsen asuminen ja huoltajuus
  • Lapsen tapaamisoikeus
  • Lapsen elatus
  • Adoptio

Perheasioiden sovittelu

Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lapsen asiat saadaan sovittua rakentavasti vanhempien mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelussa pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi riidoiksi.

Perheasioiden sovittelijat tarjoavat apua vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi. Tavoitteena on lasten suhteiden säilyminen molempiin vanhempiinsa sekä perheenjäsenten arjen sujuminen erosta huolimatta. Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joita lasten asioiden järjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyten.

Sovittelukoordinaattori