Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut tukevat niin yksilöitä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita.
 • Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tutkimuksia, terapeuttista tukea ja sovittelua ja mietitään ongelmiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa aina perheen luvalla.

  Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolan työntekijöinä on psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja tarvittaessa lastenpsykiatri.

  Ota yhteyttä, kun

  • haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta ja kehityksestä
  • lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa
  • lapsi on liian levoton tai arka
  • perheessä on isoja äkillisiä muutoksia
  • perheenjäsenillä on keskinäisiä ristiriitoja
  • vanhemmat harkitsevat eroa ja eroon liittyvät asiat huolestuttavat
  • omat voimat vanhempana eivät tunnu riittävän.

  Ajanvaraus

  Uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittamalla p. 050 500 1988. Vastaamme soittopyyntöön heti, kun se on mahdollista.

  Pulmakulma on matalankynnyksen etäpalvelu Hausjärven ja Lopen lapsiperheille (alle 13-vuotiaiden vuotiaiden vanhemmat).

  Pulmakulma tarjoaa keskustelua, ohjausta ja neuvontaa perhe-elämän arjen pulmiin, lastenkasvatukseen ja perheen ihmissuhteisiin. Tapaamisia järjestetään 1-3 kertaa.

  Ajan voit varata sähköpostitse osoitteesta pulmakulma@riihimaki.fi. Tapaamiset toteutuvat sähköpostiin saamasi Teams-linkin kautta. Tapaamisesta tehdään kirjaus tietojärjestelmäämme.

 • Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

  Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

  Palvelua myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna alle 3kk jonka aikana/jälkeen palvelun tarve arvioidaan uudelleen.

  Palvelu on perheille maksullista. Pidempiaikaisessa palvelussa (yli 3kk) maksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

  Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

  • lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
  • välttämätön kodinhoitoapu (ruoan laitto, pyykinpesu, välttämätön ja ylläpitosiivous)
  • vanhemmuuden tukeminen
  • arkirutiinien hallinnassa tukeminen
  • perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa
  • työskentelyssä korostuu ennaltaehkäisevyys

  Kotipalvelua ei anneta

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
  • pitkäkestoiseen, päivittäiseen lapsen hoitoon
  • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastusten vuoksi
  • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
  • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
 • Lounatuulen perhetyö on Hausjärven lapsiperhepalveluiden ennaltaehkäisevä perhetyön muoto alle kouluikäisten lasten perheille. Lounatuulen perhetyötä tarjotaan neuvolasta kaikille vauvaperheille. Tarkoituksena on keskustellen, kuunnellen, ja kannustaen tukea vanhemmuutta ja vahvistaa perheen omia voimavaroja. Toiminta on perheille maksutonta ja lyhytkestoista.

Yhteydenotot Lounatuulen perhetyöhön neuvolan terveydenhoitajan kautta tai suoraan alla olevalle perhetyöntekijälle.

Kirsi Åberg

Perhetyöntekijä

 • Nuortentalo Nupin palvelut ovat tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita tarjotaan Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntalaisille. Työskentelyotteemme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

  Pyrimme ohjauksen, neuvonnan ja kuntouttavan työskentelyn kautta tukemaan nuoria ja heidän perheitään. Työryhmämme on moniammatillinen ja työskentelemme paljon myös muiden toimijoiden kanssa.

  Nuortentalo Nupin palveluita ovat:

  • Matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit (asiakkaan omalla yhteydenotolla).
  • Työparius ja konsultaatiokäynnit toisten toimijoiden kanssa sekä
  • Kuntouttavan psykososiaalisen työskentelyn jaksot.
  • Nuortentalo Nuppiin tullaan lapsiperheiden palveluohjauksen kautta (pl. matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit). Lapsiperheiden palveluohjaus arkisin klo 8–16 p. 050 401 6502
 • Hausjärven kunnan ja seurakunnan lapsiparkki

  Hausjärven kunnan ja seurakunnan maksuton Lapsiparkki perjantaisin vuoroviikoin Ryttylässä, osoitteessa Kirkkotie 7 ja Oitissa (Oitin seurakuntatalo Sykärintori 4, Oitti) välillä 9-12 (voit tuoda koko ajaksi tai vain osaksi aikaa)

  Huomioi seuraavat asiat:

  • yli 1-vuotiaille
  • enintään 10 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä
  • alle yksivuotiaita ei voi ilmoittaa lapsiparkkiin, mutta voit perjantai aamuna puhelimitse kysyä mahdollisuutta hoitoon
  • ilmoittautuminen viimeistään edeltävänä torstaina klo 12.00  mennessä sähköisesti alla olevalla lomakkeella
  • jokaiselle hoitokerralle ilmoittaudutaan erikseen
  • huoltaja huolehtii lapsen tarvitsemat juomat, eväät, vaipat  ja vaihtovaatteet mukaan. Eväät mielellään ei-lämmitettäviä, valmiiksi pilkottuja ja nimikoidut rasiat tai astiat mukaan.
  • Ethän tuo sairasta lasta.
  • seurakunta pitää kuukauden viimeisenä perjantaina katsomuskasvatuksellisen tuokion, joka ei sisällä tunnustuksellista opetusta tai rukousta

  Toiminta alkaa taas 26.8. Ryttylästä, jonka jälkeen se jatkuu vuoroviikoin Ryttylässä ja Oitissa.

  14.10. Oitti

  vko 42 syysloma, ei lapsiparkkia

  28.10. Ryttylä

  4.11. Oitti

  11.11. Ryttylä

  18.11. Oitti

  25.11. Ryttylä

  2.12. Oitti

  9.12. Ryttylä

  Ilmoittaudu seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/307bb544-856b-4021-a456-84584d145067?displayId=Fin1808315

  Nepsy-oireisten lasten vanhempien tukiryhmä

  Onko perheessäsi neuropsykiatrisesti oireileva lapsi?

  Lapsella saattaa olla käytöksen, oppimisen, unen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluja, ahdistus/pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

  Usein ympäristö näkee vain ei-toivotun, tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen, kuten levottomuuden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden. Lapsen käytös voi liittyä tarkkaavuushäiriöihin (add, adhd), autisminkirjoon, touretteen tai kielenkehityksen hankaluuksiin.

  Lapsen haasteet eivät tietenkään koske vain lasta, vaan koko perhe tarvitsee tukea.  Lapsen haastava käytös, kouluvaikeudet ja sopivan avun löytämisen vaikeus ym. vievät paljon vanhempien voimavaroja!

  Hausjärven lapsiperhepalveluiden ryhmä jatkaa toimintaansa taas syksyllä 2022. Ilmoittautumislinkki ja aikataulut tulevat tälle sivulle myöhemmin. Olet tervetullut vanhempana lataamaan akkuja nepsyoireisten lasten vanhempien tukiryhmään.  Ryhmässä on tarjolla vertaistukea sekä keinoja selvitä arjesta. Lapsella ei tarvitse olla diagnooseja, riittää, jos olet miettinyt lapsella olevan kuvatun laisia haasteita. Mukaan voit tulla niille kerroille, joille pääset tai kaikille kerroille. Ryhmä kokoontuu ilta-aikaan. Ryhmän kokoontumiset pyritään pitämään kasvokkain, mutta koronatilanteen mukaan mahdollista on jatkaa myös etätapaamisina.

 • Tukihenkilöhakuun  ilmoittautuminen:

  https://link.webropolsurveys.com/S/DA2BCE5790331CE0

   

Lisätietoja kaikista Hausjärven kunnan psykososiaalisista palveluista antaa vastaava sosiaaliohjaaja.

Vastaava sosiaaliohjaaja

ma, ke, pe klo 12-13