Toimeentulotuki

Voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea, jos olet tuen tarpeessa, etkä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa

 • ansiotyöllä
 • yrittäjätoiminnalla
 • muista tuloistasi tai varoistasi
 • elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla
 • muulla tavalla.

Toimeentulotuen hakijalta edellytetään ensisijaisten etuuksien kuten asumistuen, työttömyyspäivärahan, sairauspäivärahan, äitiys- ja vanhempainpäivärahan, opintotuen tai eläkkeen hakemista. Myös vakuutuskorvaukset ovat toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia

Toimeentulotuki jakautuu Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen ja kunnan myöntämään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Perustoimeentulotuki käsitellään Kelassa seitsemässä arkipäivässä. Tarvittaessa voit pyytää perustoimeentulotuen käsittelyä myös kiireellisenä.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Kunnalta voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata. Hakemusta ei voida käsitellä ilman voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin
Ehkäisevä toimeentulotuki on luonteeltaan kertaluonteista ja suunnitelmallista ja sitä voidaan myöntää kunnassa vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaan muun muassa asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesti tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

 • Voit merkitä Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen, että haluat hakemuksesi siirrettävän kuntaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Tällöin Kela siirtää hakemuksesi kuntaan sähköisesti.

  Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan kunnasta, jos olet jo saanut Kelasta samalle kuukaudelle päätöksen perustoimeentulotuesta.

  Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää.

  Paperihakemuksia on saatavilla myös Hausjärven kunnantalolla, os. Keskustie 2-4, 12100 Oitti.