Vammaispalvelut

Hausjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2023 alussa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen vastuulle. Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot eivät ole muuttuneet. Sähköpostiosoitteet ovat nyt muotoa etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palveluohjaaja / vammaispalvelut

Kehitysvammahuolto, omaishoidontuki alle 65-vuotiaat, palveluasuminen

ma-ti, to-pe klo 9-10

Sosiaaliohjaaja / vammaispalvelut

Kuljetuspalvelut, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu

ma-ti, to-pe klo 9-10

Vammaispalveluilla tarkoitetaan kunnan velvollisuutta järjestää palveluja vaikeavammaisille henkilöille. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä sekä turvata vammaisen henkilön tasavertainen elämä muiden kanssa. (Vammaispalvelulaki 1 §)

Osaan palveluista vaikeavammaiselle on subjektiivinen oikeus esim. kuljetuspalvelut. Osa palveluista järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa esim. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Vammaisuuden perusteella haettavia palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen avustaja, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset sekä ylimääräiset erityiskustannukset esim. erityisravintomenot.

 • Jelppilä Ryttylässä

  Jelppilä on tarjonnut asumispalveluita lähinnä kehitysvammaisille henkilöille kahdessa ryhmäkodissa vuodesta 1999 alkaen. Jelppilä koostuu kahdesta talosta joista 1-talo on rakennettu vuonna 1994 ja 2-talo vuonna 1999. Asukkaita näissä taloissa on yhteensä 15. Jelppilässä järjestetään myös tilapäisasumista, lähinnä omaishoidonvapaan järjestämiseksi. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Jelppilä tarjoaa ympärivuorokautista asumista.

  Paavolantien asuinryhmä Oitissa

  Paavolantien asuinryhmä on perustettu 2015. Asuinryhmä tarjoaa ohjattua asumista 5 asukkaalle. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Paavolantien asuinryhmässä on henkilökunta paikalla päiväaikaan. Yöaikaan avun tarjoaa kiertävä yöhoitaja.

  Vammaisten päivätoiminta

  Päivätoimintaa järjestetään Ryttylässä ja Oitissa. Päivätoiminta järjestetään Jelppilän asumisyksiköstä ja Paavolantien asuinryhmästä käsin. Päivätoiminta on yksilöllistä palvelua, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mielekästä päiväaikaista toimintaa sekä tukea asiakkaiden valmiuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

 • Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

  Hausjärven vammaisneuvosto

  Jaana Saarholm puheenjohtaja
  Sari Maunula, sihteeri

  Raimo Laitajoki, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
  Ritva Parkkila, Riihimäen Seudun Invalidit ry
  Sirpa Hurri, Hyvinkään seudun Proriasisyhdistys
  Leila Hällfors, Riihimäen seudun terveyskeskus
  Marja-Liisa Koskela, tekninen lautakunta
  Irene Piipponen, kunnanhallitus
  Teija Suorsa-Salonen, perusturvalautakunta

  vammaisneuvosto@hausjarvi.fi