TET

2023 TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN ELI TET

Hyvä Hausjärven yläasteen oppilas ja huoltaja

Hausjärven yläasteen opetussuunnitelmaan yhdeksännellä luokalla kuuluu kaksi viiden päivän mittaista työelämään tutustumisjaksoa. Ensimmäinen jakso on syksyllä viikolla 44 tai 45, toinen keväällä viikolla 4 tai 5. TET-jaksolla on puoli luokkaa kerrallaan.

TET-jakson tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua työpaikan työtehtäviin ja tarjota hänelle tietoa työelämän vaatimuksista. TET-jakso antaa virikkeitä ja tukea tuleviin ammatinvalintaratkaisuihin. Tämä kannattaa huomioida erityisesti 9. luokan TET-paikkojen valinnoissa. Lisäksi tutustumisjakso lähentää koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Oppilas hankkii työpaikan itse. Opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa työpaikan hankinnassa. Koululta voi tarpeen vaatiessa myös soittaa työpaikalle ja sopia tapaamisajan TET-paikkasopimuksen tekemistä varten.

Oppilaan tulee noudattaa annettuja ohjeita. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen, mikäli vahinko on tahallinen. Oppilas ei ole työsuhteessa, eikä hänelle tarvitse maksaa palkkaa. Poissaolosta oppilas ilmoittaa sekä työpaikalle että koululle. Työnantajan tulee noudattaa lakia (998/93) ja asetusta (475/2006) nuorten työntekijöiden työsuojelusta sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä.

Päivittäinen työaika on 6 h, mieluiten klo 8 ja 16 välillä, yhteensä 30 h. TET-päivinä ei ole muuta koulua.

TET-paikan voi hankkia myös toiselta paikkakunnalta, mutta Hausjärven kunta ei kustanna matkoja.

Normaalit koulukuljetukset kulkevat myös TET-jakson aikana. Jos olet taksikuljetuksessa, ilmoita taksille, jos et tarvitse kyytiä koululle TET-jakson aikana. Koulukuljetuksista voi olla suoraan yhteydessä Heli Eklund, puh. 019-758 6711.

Ruokailu tapahtuu omalla koululla tai omin eväin, ellei työnantaja voi tarjota ruokailua.

Oppilas on tapaturmavakuutettu koulun puolesta.

Oppilaille jaetaan koulusta:

  •  kirjallinen TET-paikkasopimus ja TET-info työpaikalle
  •  työtodistus
  •  TET-ohjeita oppilaalle

 

Yhteistyö terveisin

Eija Silvennoinen

Hausjärven yläasteen ja lukion opinto-ohjaaja

050-4331467

eija.silvennoinen@hausjarvi.fi

 

ps. Minulle saa laittaa asian tiimoilta s.postia, jos joku asia on epäselvä.