Luonto ja ulkoilu

 • Tervetuloa Kakslammin luontopolulle!

  Tämä luontopolku ei tarjoa koskematonta luontoa. Sen sijaan pääset tutustumaan paahdeympäristöön, jossa esiintyy monia sille tyypillisiä kasveja ja niitä tarvitsevia uhanalaisia hyönteisiä. Polku kiertää luonnonsuojelualueella, joka on perustettu entiselle soranottoalueelle harvinaisen elinympäristön suojelemiseksi. Hyönteisten harvinaistuminen on ajankohtainen ongelma, ja monet reitillä olevat infotaulut kertovatkin niistä, niiden ravintokasveista, ja suojeluun liittyvistä toimenpiteistä. Voit tutustua myös risuista tehtyyn hyönteishotelliin ja ekosysteemihotelliin. Hyönteiset ovat pieniä ja usein nopealiikkeisiä, joten niiden havaitseminen ei ole helppoa. Parasta aikaa ovat aurinkoiset kevät- ja kesäpäivät.

  Vuokon Luonnonsuojelusäätiö kehittää pitkäjänteisesti Hausjärven Ryttylässä sijaitsevan Kakslammin aluetta. Alueelle valmistui kesäkuussa 2020 luontopolku, joka kertoo kulkijalle paahdealueiden merkityksestä, hyönteisistä ja niiden ravintokasveista. Opastauluissa kerrotaan keinoista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

  Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen projekti. Tämä 32 hehtaarin alue siirtyi Vuokon Luonnonsuojelusäätiön omistukseen Rudus Oy:ltä elokuussa 2017. Sen jälkeen säätiön toimesta tämä entinen soranottoalue suojeltiin ELY-keskuksen päätöksellä syyskuussa 2017 arvokkaana paahdeympäristönä, jossa esiintyy useita uhanalaisia hyönteislajeja.

  Kakslammilla on myös liikunta- ja frisbeegolf-reitit, joita Ryttylän kyläläiset ja kuntalaiset käyttävät aktiivisesti. Ykslammi DiscGolf Park houkuttelee heittäjiä läheltä ja kaukaa. Ykslammi DiscGolf Park on osoittautunut menestykseksi yli kuntarajojen.

  Alueelle on perustettu ekosysteemihotelli, johon siirrettiin harvinaisia kasveja ja hyönteisiä Hyvinkäällä sijaitsevasta ratapenkasta Väyläviraston aloitteesta. Suomen Ympäristökeskus siirsi alueelle muun muassa ketonukkeja ja ketomarunoita sekä niiden siemeniä. Siirrot ovat onnistuneet hyvin ja vuonna 2020 siirtoja jatkettiin toisellekin alueelle Kakslammilla.

  Hankkeen päätavoitteena on säilyttää Kakslammin alue arvokkaana paahdeympäristönä, jota ilmentävät harjumetsätyypin kasvilajit sekä alueella olevat harvinaiset ja uhanalaiset hyönteislajit. Samalla varmistetaan se, että alue säilyy luonnonsuojelualueena ja kuntalaisten merkittävänä virkistysalueena.

  Riihiviidantie 616, 12310 Ryttylä

 • Oitti, Puujoen uimapaikka (Riihimäentie 3471, 12100 Oitti)

  Oitti, Umpisen laavu (Umpistentie 86, 12100 Oitti)

   

  Hikiä, pururata (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä)

   

  Haminankylä, Mommilanjärven soutelustadion (Saitantie 1, 12130 Mommila)

   

  Monni, Paukunharju (Paukunharju 23, 05800 Hyvinkää)

   

  Ryttylä, Ykslammen pururata (Riihiviidantie 616, 12310 Ryttylä)

   

   

  Oitti, Kallen laavu (Nummenpääntie 108, 12100 Oitti)  Huom! vain talvikäytössä

 • Vanajaveden melontareitti kulkee myös Hausjärvellä. Hausjärven puolelle melontareitissä tullaan saavuttaessa Mommilanjärvelle. Mommilanjärveltä löytyy myös maankuulu soutustadion, jossa vuosikymmenet järjestettiin Mommilanjärven soutelut – niminen tapahtuma kesäisin.

  Sieltä reitti jatkuu Haminanjokea pitkin Ansiojärvelle, joka on valtakunnallisestikin arvokas lintuvesi. Ansiojärveltä reitti jatkuu Puujoelle. Puujoki ohittaa Hausjärvellä Oitin taajaman sekä Puujaan kylän. Myös Ryttylän taajamaa se sivuaa.

  Lähellä Oittia sijaitsevan Vuolteenkosken padon kohdalla on lyhyt kanto-osuus.

  Hausjärvellä melontareitille pääset:

  Haminankylä, Mommilajärven soutelustadion, Saitantie 1
  Oitti, Puujoen uimapaikka, Riihimäentie 3471