Koulunuorisotyö

Nuoriso-ohjaajat työskentelevät jokaisella Hausjärven koululla viikoittain. Koulutyöskentelyn kulmakivinä ovat aito kohtaaminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden parantaminen.

Alakoulut
Alakouluilla työskentelee nuoriso-ohjaaja Fanny Lasala.

  • Maanantai: Ryttylän koulu
  • Tiistai: Monnin koulu
  • Keskiviikko: Oitin koulu
  • Torstai: Eskon koulu

Yläkoulu ja lukio
Yläkoululla ja lukiolla nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen on tavattavissa tiistaisin ja torstaisin. Tiistaisin päivään sisältyy mm. välituntitoiminnan järjestämistä yhteistyössä Seurakunnan nuorisotyön kanssa ja torstaisin taas yhteistyötä tehdään etsivän nuorisotyön kanssa lukiolaiskahvien merkeissä.

Voit ottaa yhteyttä kumpaankin koululla työskentelevään nuoriso-ohjaajaan myös Wilman kautta.