MOK-viikko 21. – 25.11.2022

Tiedoksi oppilaille ja huoltajille.

Vietämme MOK eli monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikkoa viikolla 47. Perusopetuksen oppilailla ei ole tällä viikolla lainkaan normaaleja oppitunteja. Pyrimme viikolla yhdistämään eri oppiaineita keskenään ja hyödyntämään opettajien osaamista monipuolisesti. Lisäksi järjestämme tapahtumia ja opintoretkiä lähiympäristöön. Periaatteiksi tälle viikolle meillä rakentuvat vastuullisuus, kestävä kehitys, osallisuus, monipuolinen työskentely ja koulu oppivana yhteisönä.

Mok-viikon vastuuopettajat ovat yhteydessä oppilaisiin ja huoltajiin viikon lukujärjestyksistä. Kaikille tullaan tiedottamaan selkeästi viikon aikataulut. Poikkeusviikon kuljetukset ja koulupäivän pituudet säilyvät ennallaan paitsi perjantaina, jolloin koulupäivä päättyy kaikilta klo 14.00.  Perjantain koulupäivän kyydit on jo hoidettu tältä osin kuntoon.

Ystävällisin terveisin

Nina Hartikainen