Hausjärven kunnan koulukuljetusten järjestäminen lukuvuosina 2023–2025, optiona lukuvuosi 2025–2026

5.5.2023 Hankinnat

Hausjärven kunta on avannut Hilmaan tarjouspyynnön koskien koulukuljetuksien järjestämistä Hausjärven kunnan peruskoulujen lukuvuosille 2023–2024 ja 2024–2025, sekä optiona lukuvuosi 2025-2026.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, hankintalaki).

Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Määräaika tarjouksien jättöön on 5.6.2023 klo 13.00

Tarjoukset jätetään alla olevan linkin kautta:
Hankintailmoitukset.fi

 

Lue myös