Elinvoiman tilannekuva

Alueen elinvoiman kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Elinvoiman tilannekuvan tarkoituksena on saada yhteinen ymmärrys alueen elinvoiman tilasta sekä tukea alueen toimijoiden muutoskykyä.

Elinvoimaohjelma 2024-2026

Hausjärven tilannekuvafoorumin loppuseminaari pidettiin 16.11.2023, jossa esiteltiin elinvoimaohjelma vuosille 2024-2026. Tilaisuus oli avoin yrittäjille, yhteisöille ja kuntalaisille. Tilaisuudessa kuultiin Suomen Kasvukäytävän edustajan Jaana Villasen, Yritysvoimalan Erkki Taskisen ja Hämeen yrittäjien Juha Haukan kommentit elinvoimaohjelmaan. Elinvoimaohjelmaan on tämän jälkeen tehty muutoksia
esitettyjen kommenttien pohjalta.

Kunnanhallitus hyväksyi elinvoimaohjelman 11.12.2023 189 §

Mikä on tilannekuva?

Tilannekuva alueesta syntyy alueen toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena. Työ perustuu alueelta koottuun tietoon yritysten näkemyksistä, hankkeista ja väestönkehityksestä. Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä. Parhaimmillaan se on toimijoiden yhteinen ymmärrys kehittämistyön haasteista ja siinä hyödynnettävistä voimavaroista.

Mihin kunnan tulee tarttua, jotta meillä menisi mahdollisimman hyvin?

Kokoamme Hausjärven vaikuttajat dialogiin kunnan elinvoima-asioiden ympärille.  Prosessin aikana luomme yhdessä tilannekuvan ja suunnitelman kunnan kehittämiseksi.

Lisätietoja: Tule mukaan rakentamaan Hausjärven elinvoimaa

Tervetuloa mukaan – luodaan yhdessä uudistumalla elinvoimaa!

 • Ensimmäisessä foorumissa pohdittiin mistä kunnan elinvoima syntyy sekä mitä ovat Hausjärven vahvuudet ja heikkoudet. Foorumin koonti nähtävissä alla olevissa kuvissa. Kiitos kaikille osallistuneille!

  Ensimmäisessä foorumissa pohdittiin Hausjärven elinvoiman salaisuutta.

  Lopuksi kirjoitettiin ylös mitä iltapäivän aikana oivallettiin, tässä osallistujien ajatuksia.

 • Toisessa foorumissa jatkettiin SWOTin työstämisestä, sekä kuultiin hankekehittämisestä. Foorumin koonti nähtävissä alla. Kiitos kaikille osallistuneille!

 • Kolmannessa eli viimeisessä foorumissa teemana oli väestöstatistiikkaan perustuva osaajatilanne ja foorumeiden koonti.

  Alla koontiaineistoja:

  tilannekuvaprosessin yhteenveto
  swot

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pekka Määttänen

Kunnanjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Heidi Sihvonen

Työllisyyskoordinaattori

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Elinvoimarinki