Ympäristö ja luonto

Ympäristötoimi on suljettuna 1.-28.7.2024 lomien vuoksi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Hausjärven kunnassa toimii ympäristölautakunta ja sen alaisena viranhaltijana ympäristösihteeri. Ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä hoitaa ympäristötoimi. Viranomaistehtäviin kuuluu muun muassa hakemusten ja ilmoitusten käsittely, lausuntojen antaminen sekä valvontatehtävät ja neuvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitetut lupahakemukset, ilmoitukset ja tiedoksiannot sekä raportit ja muut asiakirjat pyydetään toimittamaan ympäristötoimen sähköpostiosoitteeseen.

Ympäristötoimen sähköpostiosoite: ymparisto (at) hausjarvi.fi

 

 • Kunnan ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölupa-, jätevesi-, melu- ja ilmanlaatuun liittyvät asiat, jätehuollon valvonta ja roskaamiset, vesiensuojelu, maa-ainesten oton valvonta, luonnonsuojeluasiat sekä maasto- ja vesiliikenneasiat.

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:

  1)      huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä ja huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;

  2)      huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;

  3)      osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;

  4)      antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;

  5)      huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;

  6)      edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Yhteystiedot

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Aino Nuutinen

Ympäristösuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Paikalla joka toinen viikko ma-ke, parillisina viikkoina