Työllisyyspalvelut

Hausjärven kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa palveluita hausjärveläisille työnhakijoille ja työnantajille.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025. Siihen asti niistä vastaavat alueelliset TE-toimistot. Hausjärvi kuuluu Hämeen TE-toimiston alueeseen.

 • Hausjärveläinen nuori! Kesätöitä tarjolla – nappaa omasi!

  Kunnan kesätyöt 2005-2008 syntyneille hausjärveläisille nuorille. Hakijan täytettävä vuoden 2024 aikana 16 vuotta. Työt ovat avustavia tehtäviä kunnan eri palveluissa eikä niissä vaadita aikaisempaa työkokemusta. Työsopimus tehdään kesä – heinäkuulle.

  • kesätyön kesto: 2 – 5 viikkoa
  • hakuaika: 15.2.-2024 – 31.3.2024
  • Palkka: 1399 euroa kuukaudessa kokoaikatyössä

  Hausjärven kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja varhaiskasvatuksen, liikuntatoimen, teknisen toimen ja viestinnän tehtävissä.

  Hae kesätyöpaikkoja Kuntarekryn kautta 15.2. alkaen!

 • Tarkoitettu heille, jotka esimerkiksi:

  • ovat vailla ammatillista koulutusta
  • suunnittelevat alan tai ammatin vaihtoa
  • haluavat kokeilla, onko jokin ala sopiva
  • haluavat selvittää, onko oma osaaminen ajan tasalla

  Työkokeilun järjestäjänä voi olla:

  • yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • yhteisö (kunta tai yhdistys) tai säätiö
  • valtion virasto
  • työpaja

  Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

  Työkokeilussa:

  • ei makseta palkkaa
  • maksetaan työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus 9 euroa/toimintapäivä
  • työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut työkokeiluun osallistuvat
  • tehdään avustettuna työpaikalla yleisesti tehtäviä töitä
  • järjestäjä vastaa työpaikalla ohjauksesta ja valvonnasta
  • työnantaja on velvollinen antamaan työkokeilusta kirjallisen palautteen

  Työkokeilusopimus:

  • tehdään yhdessä Te-toimiston, työkokeilupaikan ja työkokeiluun osallistuvan kesken
  • tehdään vähintään yhden kuukauden ajalle
  • voi olla samalle työnantajalle enintään kuusi kuukautta
  • voi olla enintään viitenä päivänä viikossa, 4-8 tuntia/päivä
 • maksetaan työnantajalle ja tuki käytetään palkkatuella työllistettävän työntekijän palkkauskustannuksiin.

  Palkkatuella työllistyvän osalta kyseessä on normaali työsuhde, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

  Palkkatuki voidaan myöntää, jos:

  • se auttaa työllistymistä
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassa
  • kyseessä on työtön työnhakija
  • hakijan työnhaku on voimassa
  • työnantaja ja työsuhde täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset

  Kunnan palkkatukityöllistämisen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. Työtehtävät ovat pääosin avustavia tehtäviä. Palkkatuettua työtä edeltää yleensä työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi.

 • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

  Oppisopimus on:

  • työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti – kouluttaudut työtä tehden ja saat palkkaa
  • hyvä mahdollisuus vaihtaa alaa
  • mahdollisuus saada todistus omasta osaamisesta
  • vaihtoehto jatkaa kesken jääneitä opintoja
  • tapa hankkia lisäkoulutusta

  Oppisopimusta varten:

  • sinulla tulee olla työpaikka
  • työpaikalla tulee olla työpaikkaohjaaja
  • osallistut myös lähiopetukseen oppilaitoksessa mutta suurin osa opinnoista tapahtuu työpaikalla
  • työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa
  • työpaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia
 • Hausjärven kunnan kesätyöllistämistuki (12kpl)

  Hausjärven kunta tukee hausjärveläisten nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä Hausjärvellä toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen rahallista tukea. Kesätyöllistämistuen määrä on 400€ / nuori. Hausjärven kunta tarjoaa lisäksi hausjärveläisille yrityksille ja yhdistyksille kesätyötukea nuorten työllistämiseen (400 €/nuori). Kesätyöseteli on harkinnanvarainen ja yksi yritys saa palkata enintään kolme kesätyösetelillä tuettua nuorta töihin.

  Kesätyöseteleiden hakuaika on 30.4.2024 mennessä.

 • Velvoitetyöllistäminen on palvelu, joka velvoittaa kuntaa tarjoamaan tietyin ehdoin palkkatuettua työtä yli 57-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt.

  Työllistämisvelvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa (työaika vähintään 18 tuntia yhden kalenteriviikon aikana).

  TE-toimistosta tiedustellaan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Velvoitetyöoikeus on työnhakijalle vapaaehtoinen.

  Kunta saa TE-palveluista työllistämisilmoituksen ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä.

  Työaika ja palkka määräytyvät työehtosopimuksen mukaan eli normaalityöaika ja tehtäväkohtainen palkka.

Hausjärven kunta tarjoaa työllisyyskoordinaattorin palveluja hausjärveläisille työtä vailla oleville työnhakijoille veloituksetta.

Olethan yhteydessä:

Heidi Sihvonen

Työllisyyskoordinaattori

Keskustie 2-4, 12100 Oitti