Työllisyyspalvelut

Hausjärven kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa palveluita hausjärveläisille työnhakijoille ja työnantajille.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025. Siihen asti niistä vastaavat alueelliset TE-toimistot. Hausjärvi kuuluu Hämeen TE-toimiston alueeseen.

 • Tarkoitettu heille, jotka esimerkiksi:

  • ovat vailla ammatillista koulutusta
  • suunnittelevat alan tai ammatin vaihtoa
  • haluavat kokeilla, onko jokin ala sopiva
  • haluavat selvittää, onko oma osaaminen ajan tasalla

  Työkokeilun järjestäjänä voi olla:

  • yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • yhteisö (kunta tai yhdistys) tai säätiö
  • valtion virasto
  • työpaja

  Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

  Työkokeilussa:

  • ei makseta palkkaa
  • maksetaan työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus 9 euroa/toimintapäivä
  • työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut työkokeiluun osallistuvat
  • tehdään avustettuna työpaikalla yleisesti tehtäviä töitä
  • järjestäjä vastaa työpaikalla ohjauksesta ja valvonnasta
  • työnantaja on velvollinen antamaan työkokeilusta kirjallisen palautteen

  Työkokeilusopimus:

  • tehdään yhdessä Te-toimiston, työkokeilupaikan ja työkokeiluun osallistuvan kesken
  • tehdään vähintään yhden kuukauden ajalle
  • voi olla samalle työnantajalle enintään kuusi kuukautta
  • voi olla enintään viitenä päivänä viikossa, 4-8 tuntia/päivä
 • maksetaan työnantajalle ja tuki käytetään palkkatuella työllistettävän työntekijän palkkauskustannuksiin.

  Palkkatuella työllistyvän osalta kyseessä on normaali työsuhde, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

  Palkkatuki voidaan myöntää, jos:

  • se auttaa työllistymistä
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassa
  • kyseessä on työtön työnhakija
  • hakijan työnhaku on voimassa
  • työnantaja ja työsuhde täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset

  Kunnan palkkatukityöllistämisen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. Työtehtävät ovat pääosin avustavia tehtäviä. Palkkatuettua työtä edeltää yleensä työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi.

 • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

  Oppisopimus on:

  • työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti – kouluttaudut työtä tehden ja saat palkkaa
  • hyvä mahdollisuus vaihtaa alaa
  • mahdollisuus saada todistus omasta osaamisesta
  • vaihtoehto jatkaa kesken jääneitä opintoja
  • tapa hankkia lisäkoulutusta

  Oppisopimusta varten:

  • sinulla tulee olla työpaikka
  • työpaikalla tulee olla työpaikkaohjaaja
  • osallistut myös lähiopetukseen oppilaitoksessa mutta suurin osa opinnoista tapahtuu työpaikalla
  • työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa
  • työpaikan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia

Hausjärven kunta tarjoaa työllisyyskoordinaattorin palveluja hausjärveläisille työtä vailla oleville työnhakijoille veloituksetta.

Olethan yhteydessä:

Marjaana Pakkanen

Työllisyyskoordinaattori