Päätöksenteko

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 29-jäseninen kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen, jonka tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hausjärven kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä.