Koulunuorisotyö

Nuoriso-ohjaajaa työskentee jokaisella Hausjärven koululla viikoittain. Koulutyöskentelyn kulmakivinä ovat aito kohtaaminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden parantaminen.

Koulunuorisotyö sisältää arjen kohtaamisten lisäksi mm. luokkien ja pienryhmien ryhmäytyksiä, välituntitoimintaa sekä erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämistä yhdessä koulujen kanssa. Teemme myös yhteistyötä kuraattorien, seurakunnan nuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä vanhempaintoimikuntien kanssa.

Alakoulut

Nuoriso-ohjaajat ovat kouluilla viikottain muun maussa välituntitoiminnan merkeissä.

Monnin ja Ryttylän koululla nuoriso-ohjaajana on Jussi Uusitalo,
Eskon koululla Tiina Tuominen ja
Oitin koululla nuoriso-ohjaajat tekevät työtä yhdessä.

Yläkoulu ja lukio

Yläkoululla ja lukiolla nuoriso-ohjaajat Jussi tai Tiina ovat tavattavissa kouluvalmentajan kanssa tiistaisin (mukana myös srk-nuorisotyö) ja torstaisin välituntitoiminnassa.
Lisäksi torstaisin yhteistyötä tehdään etsivän nuorisotyön kanssa lukiolaiskahvien merkeissä.
Näiden lisäksi nuoriso-ohjaajat ovat mukana muun maussa ryhmäytyksissä sekä erilaisissa tapahtumissa.